กสิกร ให้ยืม 10,000 บ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว

Xpress Loan Payday Loan สามารถช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในทันที เพียงสมัคร Xpress Loan ผ่าน K PLUS

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ

-สัญชาติไทย -20ปีขึ้นไป -อายุผู้กู้บวกระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี-ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป -ต้องทำงานอย่างน้อย 6 เดือน

(สามารถรวมผลงานต้นฉบับได้หากผ่านช่วงทดลองงานในที่ทำงานปัจจุบัน)

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือทางโทรศัพท์มือถือ เอกสารการสมัคร NS – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

(ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หมายเหตุ

1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุในวันที่สมัคร

3. การเปลี่ยนชื่อ – ในกรณีของนามสกุล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ

ใบรับรองรายได้ -1 เดือนต้นขั้วจ่าย (เอกสารไม่เกิน 3 เดือน) – ใบรับรองเงินเดือน (อายุใบรับรองไม่เกิน 3 เดือน) -หากเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ คุณสามารถรวมรายได้เพิ่มเติมอื่นๆ

ได้โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เช่น

ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 1. รายงานย้อนหลัง 6 เดือน (ไม่ต้องส่งบัญชีธนาคารกสิกรไทย) 2. สำเนาบิลโบนัส เฉพาะกรณีรับโบนัส (อายุต่ำกว่า 12 เดือน)

หมายเหตุ หากคุณมีบัญชีเงินเดือนที่ธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) เกิน 7 เดือน ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแสดงรายได้ สามารถคำนวณยอดผ่อนชำระงวดแรกได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนบริการลูกค้า 02-8888888
หรือที่เว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx