กสิกร Xpress Loan ช่วยเห ลื อ 20,000 ใช้บัต รใบเดียว

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ เเต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หากได้รับอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือน

 • ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกสารให้ครบ เเล้วไปที่สาขาได้เลย

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานมาเเล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารเเสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ พร้อมเเนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเเสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงินสามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไม่ต้องยื่น
 • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกสิกรไทย ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารเเสดงรายได้

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิเเบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย

 • สามารถขอสินเชื่อได้ที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา