ข่าวดี! “สินเชื่อ ธกส. ใจดี” ยอดฝาก 10,000 กู้ได้ 90%

เป็นอีกหนึ่งธนาคารชั้นนำที่ทุกคนรู้จักกันดี ซึ่งมีรากฐานมั้งคงอยู่แนงหน้าในวงการธนาคารของประเทศไทย จัดได้ว่าอยู่ใน 16 สถาบันการเงินหลักของไทยเลยทีเดียวสำหรับ  ธ.ก.ส. ซึ่งสำหลับคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนนึงในช่วงสถานการที่มีผลกระทบแบบนี้ ตรงนี้จะดีกว่าไหม ถ้าเกิดว่าวงเงินนั้นเป็นวงเงินของ ธ.ก.ส. แทนที่จะเป็นวงเงินในบันชีของท่านเพื่อทำการต่อยอดหรือประคองธุรกิจรวมไปถึงการใช้จ่ายต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกรวมถึงการอนุมัติผ่านระบบที่ไว

ซึ่งล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดให้กู้ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. โดยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็สามารถยื่นเรื่องขอกู้ “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ได้ ส่วนวัตถุประสงค์ของ สินเชื่อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ธ.ก.ส.ทุกท่าน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

1. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

3. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ฝากเงินของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

4. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน” ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้

2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ “ทะเบียนการค้า เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันฯ เป็นต้น

3. เพียงแค่ลูกค้า ธ.ก.ส. มียอ ดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บ าท ก็สามารถกู้ยืมได้สูงสุด 90 % ของเงินฝาก หรือมึสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.”

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ

1. กรณีลูกค้าใช้เงินฝากระจำ หรือ “ออมทรัพย์ สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ  บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี

2. กรณีลูกค้าใช้สลากออมทรัพย์ สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตรา ดอกเบี้ย” ตามประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
ระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อ

3. ระยะเวลาในการชำระคืน สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ให้ชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
หลักประกันสินเชื่อ

4. หลักประกันที่ใช้ในการค้ำประกัน “สินเชื่อ” ใช้เพียงแค่ “สมุดเงินฝาก ของ ธ.ก.ส.หรือ ใบรับฝากสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส.เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธ.ก.ส. Call Center โทร 0-2555-0555

ขอบคุณที่มา verifound