บ้านไหนได้สิทธิ์เช็กเลย ลดค่าไฟฟ้า หน่วยล่ะ 3.63 กันยายน-ธันวาคม

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่มีชาวเน็ตแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก หลังมีการประกาศ ลดค่าไฟฟ้า หน่วยล่ะ 3.63 กันยายน-ธันวาคม บ้านไหนได้บ้างรีบเช็กเลย

มีรายงานว่า นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ลงอีก 0.83 สตางค์/หน่วย หรือเรียกเก็บค่าเอฟที -12.43 สตางค์/หน่วย ที่สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง ซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์/หน่วย

การปรับลดค่าเอฟที ดังกล่าว จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาท/หน่วย จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือคิดเป็นส่วนต่างราว 0.22เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลง เนื่องจากวิกฤตและทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง ก็ตาม แต่กกพ.ยังห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้

สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้ เนื่องจาก ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้และมีผลในงวดปัจจุบัน เรายังต้องติดตาม และประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งGDP ที่ลดลง นายคมกฤช กล่าว.

และที่สำคัญคือ ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจนได้เลย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางลบทั้งปี และเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปด้วย ยอมรับว่า เราประเมินยากมาก

อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกพ.จะดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 63 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ปัจจัยพิจารณาค่าเอฟที กันยายน-ธันวาคม 2563

1.ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2563 เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วย ปรับลดลงจากช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วย หรือลดลง ร้อยละ -15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วย ลดลงร้อยละ -1.62 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย

2.สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม 2563 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 51.13 ถ่านหิน ร้อยละ 17.97 และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 20.15 อื่นๆ ร้อยละ 10.75

3.สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา ตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง

4.อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1-31 พ.ค. 63) เท่ากับ 32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือน พ.ค.- ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 31.70 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

ต้องขอยินดีกับบ้านที่ได้รับสิทธิ์ลดค่าไฟด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่มา : ประชาชาติ