10 สิงหาคม จ่ายพร้อมกัน 3 กลุ่มเตรียมไปกดได้เลย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนสงสัยและสอบถามเยอะมากๆ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า 10 สิงหาคม จ่ายพร้อมกัน 3 กลุ่มเตรียมไปกดได้เลย

สำหรับแม่ๆที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมตัวไปกดเงินกันได้เลย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 63

เพจ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิก าร จ่ายวันเดียวพร้อมกัน10 ส.ค.2563

จ่ายพร้อมกัน 3 กลุ่มเตรียมไปกดได้เลย

ทั้งนี้จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยมอบให้รายละ 600 บาท ซึ่งสำหรับเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

 

ใครที่รอเงินอยู่ รองเินวันที่ 10 นี้นะคะ

 

ขอขอบคุณที่มา : เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

อ่านเพิ่มเติม
Close