คนสูงอายุก็กู้ได้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ จากธนาคารออมสิน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มีหลายคนให้ความสนใจ หลังออมสินใจปล้ำ ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ  แถมดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปีอีกด้วย

โอกาสมาถึงแล้วกับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 60-80 ปี สินเชื่อที่เข้าใจผู้สูงอายุ โดยใช้หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมบ้าน หรือห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

เมื่อธนาคารจ่ายเงินครบวงเงินตามสัญญาแล้ว ผู้กู้วัยเกษียณยังสามารถอาศัยในบ้านต่อไปได้ แต่ธนาคารจะหยุดจ่ายเงินรายเดือนและคิดดอกเบี้ย จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ปิดบัญชี ผู้กู้สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนคืน หรือยื่นกู้เพิ่มเติมได้ หากผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะให้สิทธิ์ทายาท/ผู้จัดการมรดกในการไถ่ถอนบ้านคืน

หรือหากไม่ต้องการไถ่ถอน ธนาคารจะนำไปขายทอดตลาดและหากมีเงินเหลือจากชำระหนี้ จะคืนส่วนต่างให้กับทายาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 0.00% และปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR – 1.00% และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ 1 มีนาคม-18 ธันวาคม 2563

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร 

 

ขอขอบคุณที่มา : ไทยรัฐ

อ่านเพิ่มเติม
Close