สำหรับคนไม่ได้เงิ นอะไรเลย รัฐเตรียมช่วยเหลืออีก 2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่หลายคนที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือเตรีมเฮได้เลย เพราะตอนนี้มีรายงานว่า รัฐเตรียมช่วยเหลืออีก 2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เตรียมรับเงินได้เลย

กระทรวงการค ลัง มีการโอนเงิ นช่วยเหลือให้กับกลุ่มที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ

โดยจะเป็นการโอนเงิ น 3,000 บ าท เข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ e-Money ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน นั้น ล่าสุดทาง ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะได้ออกมาอัปเดตเรื่องการรับเรื่องราวร้อ งทุ กข์

ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงิ นช่วยเหลือว่า

กระทรวงการค ลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่ างต่อเนื่อง

ในส่วนของการรับเรื่องราวร้องทุกข์นั้น ขณะนี้ทางคลังได้รับเรื่องมากกว่า 2 ล้านฉบับ

ซึ่งสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้ว

กระทรวงการคลังจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน อาจจะขลุกขลักบ้ าง

แต่สุดท้ายทุกอย่ างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากรัฐบ าลเริ่มคลายล็อก ก

ระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่ างเต็มที่ สอดคล้องตามยุค New Normal

มั่นใจว่าจะสามารถพลิกฟื้นประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่ างแน่นอน

อย่ างไรก็ตาม ดร.ธนกร ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการรับเรื่องร้องทุกข์ คนไม่ได้เงิ นช่วยเหลือ

ทั่วประเทศมีมากกว่า 2 ล้านฉบับ ล่าสุดคัดกรองใกล้เสร็จแล้ว เตรียมหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

 

ใครที่กำลังรอเงินช่วยเหลืออยู่ รอหน่อยนะคะ รัฐเล็งช่วยเอาไว้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม
Close